Emissie Uitstoot reductie

Subsidieregeling ‘Milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland’ (NOx reductie)

. HOME > Emissie > Subsidieregeling ‘Milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland’ (NOx reductie)

Emissie - Uitstoot Reductie

....

 

Subsidieregeling ‘Milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland’ (NOx reductie)

Print PDF

Rotterdams havengebied investeert 6,2 miljoen euro in schonere binnenvaart

Binnenvaartschippers die frequent in het Rotterdamse havengebied varen, kunnen vanaf 1 juli subsidie aanvragen voor maatregelen die de NOx (Nitrogen Oxide)  uitstoot van hun schip verminderen. De provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam investeren stellen hiervoor 6,2 miljoen euro beschikbaar. De behaalde NOx reductie moet ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit in de regio verbetert.

Subsidieregeling ‘Milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland’ (NOx reductie)

Scheepvaart en de NOx en fijnstof uitstoot

Ongeveer een kwart(25%) van de NOx-concentratie en circa 13 procent van de fijnstofconcentratie in het Rotterdamse havengebied is afkomstig van  de daar  rond varende schepen.

 

SCR-katalysator, dual fuel en LNG bedrijf

Binnenvaartondernemers met frequent werk in en om  het Rotterdamse havengebied kunnen een beroep doen op de subsidieregeling ‘Milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland’. Maatregelen die substantieel de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) terugdringen, komen in aanmerking voor subsidie. Bij aanschaf van NOx reducerende techniek zoals een SCR katalysator of ombouw naar (deels)LNG brandstof bedrijf kunnen aanschaf, onderhouds- en verbruikskosten worden gesubsidieerd. Meer informatie over de regeling vind u op www.noxvrij.nl.
 

Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit

De subsidieregeling is onderdeel van het regionaal samenwerkingsproject Verkeer en Luchtkwaliteit, een van de projecten uit het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit. Hierin werken provincie, stadsregio en gemeenten samen aan schonere lucht door schoner verkeer en een schonere industrie.

 

Ontvang nu geld voor NOx reductie - Axces helpt u graag bij het vinden van een passende oplossing

Indien u interesse heeft om een SCR katalysator te plaatsen om een nog groenere binnenvaart in de Rotterdamse regio te bewerkstelligen? Neem contact op met de Emission afdeling van Axces te Tholen. Wij bekijken graag met u en uw motorservice partner of inbouwwerf  naar de mogelijkheden. Ook ondersteunen we u in de aanvraag voor gebruikmaking van deze regeling. Axces heeft met de IDENOx RA demper-katalysator vele maatwerkoplossingen beschikbaar voor nagenoeg ieder type binnenvaart schip.

Nuttige Links - Extra info

Flyer -  Subsidie NOx


Formulieren:

 

INFO

 

AXCES - online


 HOME > Emissie > Subsidieregeling ‘Milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland’ (NOx reductie)