Emissie Uitstoot reductie

Complete uitlaatsystemen en uitstoot reductie voor de scheepvaart en Schoorstenen

. HOME > Emissie

Emissie - Uitstoot Reductie

....

 

Applicatie creativiteit maakt Axces Emission Technology succesvol

Print PDF

Axces in de pers

In augustus 2012 is de emissietak onder Axces Industrial Exhaust Gas Systems opgericht. Als technical sales manager is Kjelt Remmen direct verantwoordelijk voor de activiteiten van Axces Emission Technology. Met de toevoeging van deze tak biedt het op Tholen gevestigde bedrijf klanten de mogelijkheid tot one-stop shopping


"Om klanten nog beter te bedienen zijn we op zoek naar een nieuw bedrijfspand in de regio Drechtsteden. Bovendien zijn we op zoek naar technische engineers die we hier kunnen aantrekken". Naast de locatie op Tholen valt de productiefabriek in Polen ook onder eigendom van de Axces groep.


‘Begin 2012 is ook de schoorsteentak er bij gekomen naast de productie van uitlaatsystemen. Met de toevoeging van emissie technologie zijn we totaalleverancier geworden op het gebied van uitlaatsystemen’, vertelt Remmen trots.


De klantenkring van Axces Emission Technology bevindt zich hoofdzakelijk in de maritieme sector , (stroomopwekking d.m.v. generatoren WKK) en in de kleine industrie waarvoor seriewerk wordt verricht. Toch zit voor Remmen de grootste uitdaging in de one-offs. ‘De ruimte wordt dan zo beperkt dat een creatieve oplossing een vereiste wordt. Daarbij komt dat de oplossing niet te veel mag kosten, onderhoudsvriendelijk moet zijn én eenvoudig in gebruik. Door alles zelf te ontwerpen én te produceren houden we alles in eigen hand; inclusief de levertijd die ook voor de demper specials binnen de 10 dagen blijft’.

Lees verder...
 

Axces Emissie Technologie - IDENOx RA uitlaat-geluiddempers

Print PDF

De Nieuwe Axces IDENOx RA serie uitlaat-geluiddempers 


Axces Emissie Technologie heeft op twee beurzen de Nieuwe Axces IDENOx RA serie uitlaat-geluiddempers geïntroduceerd.
 

  • Op de Shipping en Industry beurs in Gorinchem hebben we de vooral Nederlandse Scheepsbouw en Binnenvaart kennis laten maken met de SCR voorbereide demper en de flexibele bouwvormen die mogelijk zijn in de volle machinekamers.
  •  
  • In Oslo Noorwegen waren we mer onze stand op Nor Shipping een populaire ankerplaats voor scheepseigenaren, scheepsdesign bureaus en motoren leveranciers. 

 

Ook collega’s in de Maritieme markt waren zeer geïnteresseerd om de voordelen van een voorbereide demper te ontdekken.
 

Dat de Axces IDENOx RA demper na inbouw, bij nieuwbouw of hermotorisering veel geld bespaart als de NOx uitstooteisen veranderen in de toekomst, werd voor velen al snel duidelijk na verklaring van de mogelijkheden in bouw vorm en geluidsreductie prestaties.

 

 

Velen hebben bij oriëntatie van een retro fit NOx reductie installatie in de vorm van een SCR Katalysator al gezien dat het componenten achter elkaar bouwen, zonder duidelijke samenhang, problemen kan geven. De ruimte in de machinekamer of schacht wordt niet optimaal gebruikt, de tegendruk verantwoording is niet eenduidig en de geluidreductie is te vaak nog onderbelicht of niet onderbouwd.

Lees verder...
 

Emissie - Uitstoot Reductie - Oplossingen

Print PDF

DPF, DOC, SCR en totale emissie controle

  • In de onderstaande Flash applicatie een schematische weergave van diverse emissie/uitstoot reductie oplossingen. 


 

 

Subsidieregeling ‘Milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland’ (NOx reductie)

Print PDF

Rotterdams havengebied investeert 6,2 miljoen euro in schonere binnenvaart

Binnenvaartschippers die frequent in het Rotterdamse havengebied varen, kunnen vanaf 1 juli subsidie aanvragen voor maatregelen die de NOx (Nitrogen Oxide)  uitstoot van hun schip verminderen. De provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam investeren stellen hiervoor 6,2 miljoen euro beschikbaar. De behaalde NOx reductie moet ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit in de regio verbetert.

Subsidieregeling ‘Milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland’ (NOx reductie)

Scheepvaart en de NOx en fijnstof uitstoot

Ongeveer een kwart(25%) van de NOx-concentratie en circa 13 procent van de fijnstofconcentratie in het Rotterdamse havengebied is afkomstig van  de daar  rond varende schepen.

 

SCR-katalysator, dual fuel en LNG bedrijf

Binnenvaartondernemers met frequent werk in en om  het Rotterdamse havengebied kunnen een beroep doen op de subsidieregeling ‘Milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland’. Maatregelen die substantieel de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) terugdringen, komen in aanmerking voor subsidie. Bij aanschaf van NOx reducerende techniek zoals een SCR katalysator of ombouw naar (deels)LNG brandstof bedrijf kunnen aanschaf, onderhouds- en verbruikskosten worden gesubsidieerd. Meer informatie over de regeling vind u op www.noxvrij.nl.
 

Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit

De subsidieregeling is onderdeel van het regionaal samenwerkingsproject Verkeer en Luchtkwaliteit, een van de projecten uit het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit. Hierin werken provincie, stadsregio en gemeenten samen aan schonere lucht door schoner verkeer en een schonere industrie.

 

Ontvang nu geld voor NOx reductie - Axces helpt u graag bij het vinden van een passende oplossing

Indien u interesse heeft om een SCR katalysator te plaatsen om een nog groenere binnenvaart in de Rotterdamse regio te bewerkstelligen? Neem contact op met de Emission afdeling van Axces te Tholen. Wij bekijken graag met u en uw motorservice partner of inbouwwerf  naar de mogelijkheden. Ook ondersteunen we u in de aanvraag voor gebruikmaking van deze regeling. Axces heeft met de IDENOx RA demper-katalysator vele maatwerkoplossingen beschikbaar voor nagenoeg ieder type binnenvaart schip.

Nuttige Links - Extra info

Flyer -  Subsidie NOx


Formulieren:

 

INFO

 

AXCES - online


  

Europees parlement voor beperken emissierechten

Print PDF

Uit de pers:

"Het Europees Parlement is voor het beperken van emissierechten. Met een krappe meerderheid (344 voor en 311 tegen) werd het voorstel aangenomen om minder rechten op de markt te brengen.


Zo hoopt het parlement de prijs voor de handel in uitstootrechten van broeikasgassen op te drijven...


De Europese markt voor emissierechten (ETS), waarmee bedrijven hun uitstoot van CO2-gassen kunnen afkopen, is verzadigd. Als er minder rechten op de markt worden gebracht, moet het systeem beter gaan werken...

 

 

Emissie - Fotos

Print PDF
   


HOME > Emissie